FACe – Facturae: Información para facturación electrónica en la Administración Pública de Catalunya

Posted on 0 comentarios

02/01/2014
FUENTE: GENCAT

En el siguiente enlace se indica toda la información disponible y la que vaya surgiendo para la facturación electrónica en las administraciones públicas de Catalunya:

– Guia per l’emissió de factures electròniques a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic (PDF)

Facilitem la informació bàsica perquè tots els proveïdors puguin trametre factures electròniques a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

– Directori comú d’unitats orgàniques i oficines (DIR3) (XLSX)

Podeu consultar la relació d’oficines comptables, òrgans gestors i unitats tramitadores dels diferents ens, organismes i entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la codificació del directori comú (DIR3).


– Suport a proveïdors

  • El servei de suport del Consorci AOC e.FACT resol consultes relacionades amb el lliurement de les factures i els requisits formals que han de complir.
  • En cas que l’empresa proveïdora vulgui resoldre un dubte relacionat amb el contingut comercial de la factura, amb els indicadors de servei o amb l’aprovisionament (codi d’expedient o altres aspectes), s’han s’han d’adreçar a l’òrgan que els hagi sol·licitat el bé o servei.

– Relació d’entitats i empreses públiques davant de les quals s’ha de facturar electrònicament

Sigue toda la actualidad con Club de Innovación:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *